ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

Τον Μάιο που η διανομή του πετρελαίου θέρμανσης σταματά είναι απαραίτητος ο καθαρισμός της δεξαμενής του πετρελαίου. Το πετρέλαιο θέρμανσης περιέχει παραφίνη και διάφορα άλλα κατάλοιπα τα οποία λόγω του ειδικού βάρους τους κατακάθονται στον πυθμένα της δεξαμενής με αποτελέσματα βλαβερά τόσο για την δεξαμενή όσο και για τον καυστήρα. Με τον καθαρισμό της δεξαμενής πετυχαίνουμε την άριστη προστασία της δεξαμενής από την διάβρωση καθώς και την αποφυγή βλαβών του καυστήρα.