ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ


     

    ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ

    Η  Interoil δραστηριοποιείται στην Πώληση, Συντήρηση και Αναγόμωση Πυροσβεστήρων. Οι πυροσβεστήρες ανεξαρτήτως του κατασβεστικού υλικού που περιέχουν, των κιλών ή της μορφής τους πρέπει να ελέγχονται μία (1) φορά τον χρόνο (Νομοθεσία Κ.Υ.Α 618/43/2005 (Φ.Ε.Κ. Β΄52) – link). Το στοιχείο που καθορίζει το είδος συντήρησης που επιβάλλεται να εφαρμόζεται κάθε χρόνο σε ένα πυροσβεστήρα είναι το Έτος Κατασκευής του. Συντήρηση είναι η εργασία ελέγχου όλων των εξαρτημάτων του πυροσβεστήρα και εφαρμόζεται κάθε χρόνο. Αυξημένη συντήρηση είναι η εργασία της αναγόμωσης του πυροσβεστήρα και εφαρμόζεται κάθε πέμπτο (5ο) χρόνο. Εργαστηριακός Έλεγχος είναι η εργασία της υδραυλικής δοκιμής του πυροσβεστήρα και εφαρμόζεται στον δέκατο (10ο) χρόνο λειτουργικής ζωής.