Επίδομα θέρμανσης 2022-23

Ποια τα νέα εισοδηματικά κριτήρια και οι νέες ανακοινώσεις

Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, εξειδικεύοντας τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, αυξάνεται σε 16.000 ευρώ από 14.000 ευρώ που ίσχυε πέρυσι το εισόδημα για τον άγαμο και σε 24.000 ευρώ από 20.000 ευρώ για τον έγγαμο, προσαυξανόμενα κατά 3.000 ευρώ για το κάθε παιδί.

Το ποσό βάσης για την υπολογισμό με βάση της βαθμοημέρες αυξάνεται στα 350 ευρώ από 300 ευρώ πέρυσι. Παράλληλα διπλάσιο θα είναι το επίδομα για τους δικαιούχους που θερμαίνονταν με ηλεκτρισμό και φυσικό και θα αλλάξουν χρήση με το ποσό της βαθμοημέρας να ορίζεται στα 700 ευρώ.

Επίσης θα έρχεται οριζόντια μείωση 25 λεπτά το λίτρο στην αντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης.

Η βάση των σεναρίων ξεκινά με την αύξηση των εισοδηματικών ορίων στα επίπεδα των 40.000 – 45.000 ευρώ

Ταυτόχρονα όμως με τον αριθμό των δικαιούχων, το οικονομικό επιτελείο εξετάζει και τα περιθώρια αύξηση του επιδόματος. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η αύξηση του κονδυλίου θα είναι τουλάχιστον 20%, προκειμένου να αυξηθεί το κατώτερο αλλά και το ανώτερο ποσό της επιδότησης που σήμερα βρίσκεται στα 100 ευρώ και 750 ευρώ αντίστοιχα.

Οι οριστικές αποφάσεις θα ληφθούν μέσα στην εβδομάδα μετά και τις διαδοχικές συσκέψεις που γίνονται στο Οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, προκειμένου τις ανακοινώσεις να τις κάνει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΘ.

Η παρέμβαση στο επίδομα θέρμανσης θεωρείται άμεσης ανάγκης καθώς πέρα από τη δεδομένη αύξηση της τιμής του αερίου και των καυσόξυλων, παράγοντες της αγοράς αναφέρουν ότι η περίοδος διάθεσης του

πετρελαίου θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου θα ξεκινήσει με την τιμή να είναι αυξημένη ακόμα και 50% σε σχέση με πέρυσι.

Υπενθυμίζεται ότι δικαιούχοι με βάση τα περσινά κριτήρια το επίδομα χορηγείται για αγορές πετρελαίου ή φυσικού αερίου ή άλλων καυσίμων θέρμανσης και για αγορές καυσόξυλων ή πέλλετ για όσους διαμένουν μόνιμα σε ορεινές περιοχές, ενώ σε αυτά εντάχθηκαν για αγορές πέλετ και ξύλων, οι κάτοικοι οικισμών με έως και 3.500 κατοίκους.

Δικαιούχοι του περσινού επιδόματος ήταν:

1.Φυσικά πρόσωπα άγαμα ή έγγαμα ή σε κατάσταση χηρείας ή πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή εν διαστάσει ή διαζευγμένα, τα οποία για τη θέρμανσή τους καταναλώνουν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμανσης ή φυσικό αέριο ή υγραέριο ή καυσόξυλα ή βιομάζα (πέλετ). Ειδικά για τους έγγαμους ή τα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, δικαιούχος είναι ο υπόχρεος σε υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ή ένας εκ των δύο σε περίπτωση υποβολής χωριστής δήλωσης.

2. Τα φυσικά πρόσωπα, για την κατανάλωση των επιδοτούμενων με την παρούσα ειδών καυσίμων θέρμανσης, για τα ακίνητα τα οποία χρησιμοποιούν ως κύρια κατοικία κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, είτε αυτά μισθώνονται είτε είναι δωρεάν παραχωρούμενα ή ιδιοκατοικούνται.

Ειδικά για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης στους καταναλωτές καυσόξυλων και βιομάζας (πέλετ) τίθεται ως πρόσθετη προϋπόθεση το ακίνητο να βρίσκεται σε οικισμό με πληθυσμό ίσο ή κατώτερο των 2.500 κατοίκων και ο αντίστοιχος συντελεστής επιδότησης να είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 0,8.

Τα εισοδηματικά κριτήρια ήταν:

Για τον άγαμο ήταν 14.000 ευρώ, ενώ σε περίπτωση οικογένειας, το επίδομα ανερχόταν σε 20.000 ευρώ, με προσαύξηση κατά 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο.

Συνεπώς το εισοδηματικό όριο ήταν:

· για την οικογένεια με δύο παιδιά 26.000 ευρώ,

· για την οικογένεια με τρία παιδιά 29.000 ευρώ. Τα περιουσιακά κριτήρια ήταν αξία ακίνητης περιουσίας έως 180.000 ευρώ για άγαμους και 300.000 ευρώ για τους έγγαμους.