ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ


   

  ΕΚΔΟΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ

  Η έκδοση κοινοχρήστων λογαριασμών αναλυτικά και χωρίς λάθη είναι μια πολύπλοκη διαδικασία και αποτελεί θέμα ευθύνης και αναγκαίο όρο της ορθής διαχείρισης του κτιρίου. Στην INTEROIL, σας παρέχουμε ολοκληρωμένο και απόλυτα μηχανογραφημένο σύστημα έκδοσης κοινοχρήστων για την ακριβή και αξιόπιστη παρουσίαση των εξόδων του κτιρίου σας.

   

  Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο συγκεντρωτικές καταστάσεις και δύο εξοφλητικές αποδείξεις (ενοικιαστών & ιδιοκτητών) καθώς και αναλυτικό ειδοποιητήριο για κάθε διαμέρισμα το οποίο φτάνει εγκαίρως και υπεύθυνα σε εσάς.

   

  Τα έξοδα των κοινοχρήστων λογαριασμών κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες:

   

  Α) Κοινοχρήστων (έξοδα καθαριότητας , το κοινόχρηστο νερό και ρεύμα, αποκατάσταση ζημιών στους κοινόχρηστους χώρους κλπ).

   

  Β) Ασανσέρ , ( έξοδα συντήρησης και επισκευής του ασανσέρ βάσει των χιλιοστών που αντιστοιχούν σε κάθε διαμέρισμα).

   

  Γ) Θέρμανση (έξοδα καυσίμων και συντήρησης κατανεμημένα ορθά βάσει των χιλιοστών ανά διαμέρισμα).

   

  Δ) Ειδικές Δαπάνες

   

  Ε) Δαπάνες Ιδιοκτητών.

   

  Για την καλύτερη και άμεση εξυπηρέτησή σας καλέστε μας στο 210-9027940 , 210-9027933.

   

  ΦΕΚ 2044 – 22/8/2013: Έκδοση και ανάρτηση παραστατικών που αναφέρονται στα κοινόχρηστα πολυκατοικιών Άρθρο 88 Έκδοση και ανάρτηση παραστατικών που αναφέρονται στα κοινόχρηστα πολυκατοικιών.

   

  1. Οι ατομικές επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα που εκδίδουν τα κοινόχρηστα, οφείλουν να λαμβάνουν από το διαχειριστή τα πρωτότυπα των παραστατικών των δαπανών και να κρατούν αντίγραφα αυτών για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή. Σε περίπτωση άρνησης του διαχειριστή να παράσχει τα εν λόγω στοιχεία, οι υπόχρεοι οφείλουν να ενημερώσουν αμέσως και εγγράφως τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.