ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ

Η Interoil στα πλαίσια της διαχείρισης κτηρίων αναλαμβάνει την έκδοση κοινοχρήστων. Φροντίζουμε μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια έτσι ώστε να μπορούμε να εξασφαλίσουμε το καλύτερο αποτέλεσμα χωρίς να απαιτείται καμία απολύτως ενέργεια από τον πελάτη μας. Είμαστε υπεύθυνοι για: 

  • Έκδοση συγκεντρωτικής κατάστασης μηνιαίων δαπανών για κάθε διαμέρισμα ξεχωριστά
  • Ανάρτηση και είσπραξη οποιασδήποτε δαπάνης
  • Διοίκηση πολυκατοικίας
  • Επίβλεψη κατάστασης πολυκατοικίας
  • Συνεργασία με εξωτερικά τεχνικά συνεργεία 
  • Πληρωμή τεχνικών και συνεργείων