ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ

Για την αποφυγή των συναντήσεων με τους δυσάρεστους καθώς και επικίνδυνους για την υγεία μας αυτούς επισκέπτες, το ειδικό συνεργείο μας βρίσκεται κοντά σας διαθέτοντας υπερσύγχρονο εξοπλισμό και αποτελεσματικά φάρμακα, εγκεκριμένα από το Υπουργείο Γεωργίας. Με την πρόληψη και την άμεση επέμβαση, σας εγγυούμαστε για άριστα αποτελέσματα. Μετά την ολοκλήρωση της απολύμανσης σας χορηγούμε Πιστοποιητικό Απολύμανσης  για οποιαδήποτε υγειονομική και αστυνομική αρχή. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, για οποιαδήποτε πληροφορία καθώς και για να σας ενημερώσουμε για τις τρέχουσες προσφορές μπορείτε να επικοινωνείτε καθημερινά μαζί μας στο τηλεφωνικό μας κέντρο.