Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ

Η Επιχειρηση

Η Interoil είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον χώρο του πετρελαίου από το 1963. Το πετρέλαιο θέρμανσης είναι άριστης ποιότητας, συνάδει με το πρότυπο iso 14001-2015 με σεβασμό στο περιβάλλον και φορτώνεται απευθείας από τα κρατικά διυλιστήρια για την ημερήσια διανομή!
Τα ιδιόκτητα βυτιοφόρα μας είναι εφοδιασμένα με ηλεκτρονικό εξοπλισμό έτσι ώστε να ελέγχονται και να παρακολουθούνται ανά πάσα στιγμή μέσω συστήματος GPS καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας .Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζουμε ότι το προσεκτικά επιλεγμένο προσωπικό μας ακολουθεί τις διαδικασίες πιστοποίησης iso 9001-2015 και iso ISO 39001-2012 σχετικά με την σωστή παράδοση της ποσότητας του πετρελαίου που παραγγείλατε.

m

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΑΣ

Όλοι οι εργαζόμενοι στην Ιnteroil,  Διοίκηση και Προσωπικό, δεσμεύονται να λειτουργούν, έχοντας σαν βασική και αδιαπραγμάτευτη επιδίωξη την πλήρη και συνεπή ικανοποίηση των πελατών της και τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των εφαρμοζόμενων προτύπων και την ισχύουσα νομοθεσία και κάνοντας αυτό να προσβλέπουν στη συνεχή βελτίωση της θέσης της εταιρείας στην αγορά και στη δική τους οικονομική,  επαγγελματική και κοινωνική εξέλιξη.

Αυτή η δέσμευση υλοποιείται μέσα από:

  • συνεχή προσπάθεια για την κατανόηση των υπαρχουσών και μελλοντικών αναγκών των πελατών της εταιρείας,
  • ανάπτυξη και διατήρηση ενός εργασιακού περιβάλλοντος, που να καθιστά δυνατή την ενεργό συμμετοχή του ανθρώπινου δυναμικού, την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του προς όφελος της εταιρείας και την έμπρακτη αναγνώριση της προσφοράς του,
  • δημιουργία αμοιβαία επωφελών σχέσεων με τις πηγές προμήθειάς της και
  • αξιοποίηση των αποτελεσμάτων από τον τρόπο λειτουργίας της για λήψη αποφάσεων, για την εξάλειψη και πρόληψη ανεπιθύμητων καταστάσεων, με στόχο τη συνεχή βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών της καθώς και του τρόπου λειτουργίας της.